• Επιστημονικό Σεμινάριο ΕΛΙΟΣ: 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021, Θεσσαλονίκη

  Tο Επιστημονικό Σεμινάριο του ΕΛΙΟΣ στη Θεσσαλονίκη με θέμα: "Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις των συνεδρίων IOF-ESCEO 2021/ASBMR 2021/ECTS 2021" θα πραγματοποιηθεί 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021 στο Mediterranean Palace Hotel.

   

  Για να ανακατευθυνθείτε στη φόρμα συμμετοχής για την εγγραφή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ

 • Εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 & Θεραπεία της οστεοπόρωσης

  Η οστεοπόρωση, ως χρόνια πάθηση, απαιτεί διαρκή ιατρική παρακολούθηση για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσθετης οστικής απώλειας, και την εμφάνιση κατάγματος. Η καθυστέρηση ή η απότομη διακοπή ορισμένων αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

  Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά όλες τις πτυχές της ζωής παγκοσμίως και επηρέασε επίσης ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις καθώς και τη φροντίδα που τους δόθηκε. Η δυνατότητα εμβολιασμού εγείρει ερωτήσεις για το αν υπάρχει αντένδειξη με τη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

  Τα εμβόλια για τον COVID-19 (δηλαδή έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2) που έχουν λάβει και θα λάβουν σχετική έγκριση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε ασθενείς με οστεοπόρωση, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

  IV διφωσφονικά

  Συστήνεται διάστημα 1 εβδομάδας μεταξύ της ενδοφλέβιας έγχυσης του IV διφωσφονικού και του εμβολίου έναντι στη νόσο COVID-19 ώστε σε πιθανή εμφάνιση αντίδρασης οξείας φάσης να είναι εφικτή η διάκριση εάν προέρχεται από το ενδοφέβλιο διφωσφωνικό ή από το εμβόλιο κατά της COVID-19.

  Denosumab 

  Συστήνεται διάστημα 4-7 ημερών μεταξύ της ένεσης Denosumab και του εμβολίου έναντι στη νόσο COVID-19 ώστε να είναι εφικτή η διάκριση πιθανής αντίδρασης στο σημείο της ένεσης από που προέρχεται εάν γίνει στον ίδιο βραχίονα με το εμβόλιο. Εναλλακτικά, η ένεση Denosumab μπορεί να γίνει στον άλλο βραχίονα (στο άνω τμήμα του) ή σε διαφορετικό σημείο χορήγησης (κοιλιακή χώρα ή  επάνω μέρος των μηρών) σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο κατά της COVID-19. Η θεραπεία με Denosumab δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί πάνω από 7 μήνες από την προηγούμενη δόση Denosumab.

  Λοιπές αγωγές (από του στόματος διφωσφονικά, τεριπαρατίδη, ραλοξιφένη, ασβέστιο, βιταμίνη D) δεν χρειάζονται κάποια αλλαγή.
 • Επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΕΛΙΟΣ για την αναβολική θεραπεία

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

   

  Καθώς μετά την εκπόνηση των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΛ.Ι.ΟΣ για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, διάφορες ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο (ΗΠΑ-Καναδά, Ευρώπη, Ιαπωνία) ενέκριναν τη Ρομοσοζουμάμπη (Romosozumab), μια νέα αναβολική αγωγή με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από την τεριπαρατίδη και την αμπαλοπαρατίδη για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, θεωρήσαμε απαραίτητο να επικαιροποιήσουμε τις υπάρχουσες οδηγίες στο κεφάλαιο της αναβολικής αγωγής.

   

  ΡΟΜΟΣΟΖΟΥΜΑΜΠΗ

  Η ρομοσοζουμάμπη είναι ένα αναβολικό φάρμακο που αυξάνει την οστική παραγωγή και μειώνει την οστική απορρόφηση. Χορηγείται μια φορά τον μήνα (210 mg) για 1 έτος και η χορήγησή του συνοδεύεται από μεγάλες αυξήσεις της οστικής πυκνότητας τόσο της σπονδυλικής στήλης όσο και του ισχίου συνέπεια της διέγερσης της οστικής κατασκευής [1].

  Δυο μεγάλες κλινικές μελέτες διενεργήθηκαν για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στη μείωση των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων. Η μελέτη FRAME (Fracture Study in Postmenopausal Women with Osteoporosis) [2] περιέλαβε 7180 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε μηνιαία ρομοσοζουμάμπη ή placebo. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η ρομοσοζουμάμπη μείωσε σε 1 έτος τα σπονδυλικά κατάγματα κατά 73% σε σύγκριση με την ομάδα placebo [Σχετικός κίνδυνος (ΣΚ) 0.27; 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) 0.16-0.47], αλλά όχι τα μη σπονδυλικά κατάγματα. Τους επόμενους 12 μήνες όλοι οι ασθενείς συνέχισαν με δενοσουμάμπη. Στους 24 μήνες οι ασθενείς που είχαν ξεκινήσει με ρομοσοζουμάμπη και συνέχισαν με δενοσουμάμπη είχαν 75% μείωση των νέων σπονδυλικών καταγμάτων (ΣΚ 0.25; 95% ΔΕ 0.16-0.40). Τέλος, στη μελέτη επέκτασης της FRAME στην οποία χορηγήθηκε δενοσουμάμπη 1 ακόμα έτος (συνολικά 1 έτος ρομοσοζουμάμπη και 2 έτη δενοσουμάμπη) διατηρήθηκε όχι μόνο ο μειωμένος κίνδυνος κατάγματος αλλά και οι αυξήσεις της οστικής πυκνότητας στο ισχίο και τη σπονδυλική στήλη [3].

  Στην ARCH (Active-Controlled Fracture Study in Postmenopausal Women with Osteoporosis at High Risk) μελέτη [4], 1 έτος θεραπεία με ρομοσοζουμάμπη ακολουθούμενη από 1 έτος αλενδρονάτη συγκρίθηκε με τη χορήγηση 2 ετών αλενδρονάτης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλό κίνδυνο για κάταγμα. Η μελέτη έδειξε ότι η αλληλουχία ρομοσοζουμάμπη/αλενδρονάτη συγκρινόμενη με την αλενδρονάτη/αλενδρονάτη συνοδεύεται από 48% μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων σε 24 μήνες (ΣΚ 0.52; 95% ΔΕ 0.40-0.66), 38% μείωση του κινδύνου κατάγματος του ισχίου [Λόγος κινδύνου (ΛΚ) 0.62; 95% ΔΕ 0.42-0.92] και 19% μείωση του κινδύνου μη σπονδυλικού κατάγματος (ΛΚ 0.81; 95% ΔΕ 0.66-0.99).

  Η ρομοσοζουμάμπη έχει επίσης χορηγηθεί και σε άνδρες με οστεοπόρωση [5], χωρίς προς το παρόν να έχει πάρει έγκριση.

  Τέλος, μια συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τις προτιμήσεις των ασθενών ανέφερε ότι οι ενέσεις δεν ενοχλούν τους ασθενείς εάν αυτές δεν είναι συχνές [6].

   

  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

  Στη μελέτη FRAME [2] δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ της ομάδας της ρομοσοζουμάμπης και της ομάδας placebo όσον αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάντα ενώ στη μελέτη ARCH [4] παρατηρήθηκε ανισορροπία το πρώτο έτος θεραπείας με 50 ασθενείς της ομάδας της ρομοσοζουμάμπης σε σύγκριση με 38 της ομάδας της αλενδρονάτης να αναφέρουν μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα [Odds ratio (OR) 1.31; 95% ΔΕ 0,85-2.00]. Επειδή στη μελέτη ARCH η σύγκριση έγινε με την αλενδρονάτη συζητείται η υπόθεση η αλενδρονάτη να μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάντα [7]. Το θέμα όμως αυτό είναι αβέβαιο την παρούσα στιγμή και παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί των καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι μικροί και τα διαστήματα εμπιστοσύνης μεγάλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων [8] (όπως και οι υπόλοιποι ρυθμιστικοί οργανισμοί [9]) έθεσε μια προειδοποίηση στην έγκριση του φαρμάκου ώστε να μην χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

  Επίσης στη μελέτη FRAME [2], αναφέρθηκε μια περίπτωση οστεονέκρωσης της γνάθου στην ομάδα της ρομοσοζουμάμπης και καμία στην ομάδα placebo. Μια ακόμη περίπτωση παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της χορήγησης δενοσουμάμπης σε μια γυναίκα που είχε πάρει πριν ρομοσοζουμάμπη. Στη μελέτη ARCH [4] περιπτώσεις οστεονέκρωσης της γνάθου δεν αναφέρθηκαν κατά το πρώτο έτος θεραπείας ενώ 2 περιπτώσεις αναφέρθηκαν κατά το δεύτερο έτος, 1 στην ομάδα που πήρε μόνο αλενδρονάτη και 1 στην ομάδα που πήρε ρομοσοζουμάμπη και συνέχισε με αλενδρονάτη.

  Όσον αφορά τα άτυπα κατάγματα του μηριαίου στη μελέτη FRAME [2] παρατηρήθηκε 1 τέτοιο κάταγμα σε ασθενή που έλαβε ρομοσοζουμάμπη.

  Κατά τη διάρκεια της μελέτης ARCH [4] αναφέρθηκαν 6 άτυπα κατάγματα του μηριαίου κατά το δεύτερο έτος της μελέτης, 4 στην ομάδα που έλαβε μόνο αλενδρονάτη και 2 στην ομάδα ρομοσοζουμάμπη/αλενδρονάτη.

  Τοπικές αντιδράσεις στις θέσεις της ένεσης παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 3% στην ομάδα placebo και 5% στην ομάδα της ρομοσοζουμάμπης κατά τη διάρκεια της μελέτης FRAME. Παρόμοια ποσοστά παρατηρήθηκαν και στη μελέτη ARCH [9].

  Τέλος, η θεραπεία με ρομοσοζουμάμπη δεν συνοδεύεται από ανάπτυξη νέων όγκων κατά τη διάρκεια των μελετών που χορηγήθηκε.

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  Η ρομοσοζουμάμπη μειώνει τα σπονδυλικά, μη σπονδυλικά και τα κατάγματα του ισχίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.

   

  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  • Η ρομοσοζουμάμπη αποτελεί φάρμακο πρώτης επιλογής για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, και αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα (Bαθμός Α).
  • Η συνιστώμενη δόση είναι 210 mg με υποδόρια ένεση μηνιαία και η διάρκεια θεραπείας είναι 1 έτος.
  • Δεν συνιστάται η χορήγησή της σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
  • Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που συμπληρώνουν την αγωγή με ρομοσοζουμάμπη συστήνεται να συνεχίσουν με αντικακαταβολική αγωγή ώστε να διατηρήσουν τα κέρδη της αύξησης της οστικής πυκνότητας και του μειωμένου κινδύνου κατάγματος (Βαθμός Α).

   

   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Holdsworth G, Roberts SJ, Ke HZ. Novel actions of sclerostin on bone. J Mol Endocrinol. 2019;62(2):R167–R185.

  2. Cosman F, Crittenden DB, Adachi JD, et al. Romosozumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2016;375(16):1532–1543.

  3. Lewiecki EM, Dinavahi RV, Lazaretti-Castro M, et al. One year of romosozumab followed by two years of denosumab maintains fracture risk reductions: results of the FRAME extension study. JBone Miner Res. 2019;34(3):419–428.

  4. Saag KG, Petersen J, Brandi ML, et al. Romosozumab or alendronate for fracture prevention in women with osteoporosis.

  N Engl J Med. 2017;377(15):1417–1427.

  5. Lewiecki EM, Blicharski T, Goemaeire S, et al. A phase III randomized placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety of romosozumab in men with osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103:3183-3193.

  6. Barrionuevo P, Gionfriddo MR, Castaneda-Guarderas A, et al. Women’s values and preferences regarding osteoporosis treatments: a systematic review. J Clin Endocrinol Metab.

  2019;104(5):1631–1636.

  7. Kang JH, Keller JJ, Lin HC. Bisphosphonates reduced the risk of acute myocardial infarction: a 2-year follow-up study. Osteoporos Int. 2013;24(1):271–277.

  8. 17 October 2019, EMA/546072/2019. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).

  9. Food and Drug Administration. FDA Briefing Document: Meeting of the Bone, Reproductive and Urologic Drugs Advisory Committee. 2019.

   

  Για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf, παρακαλώ πατήστε εδώ

   

  Για να κατεβάσετε τη μονογραφία "Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα", παρακαλώ πατήστε εδώ

 • Ομιλίες από τη διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση ΕΛΙΟΣ-ΕΕΜΜΟ "Φθινοπωρινές Ημέρες Οστεοπόρωσης"

  Η διαδικτυακή κοινή επιστημονική συνάντηση ΕΛΙΟΣ - ΕΕΜΜΟ "Φθινοπωρινές Ημέρες Οστεοπόρωσης" παρουσιάζεται στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης στο youtube.
   
  Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες και τα περιστατικά στο παρακάτω link:
   
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ EMA ΓΙΑ ΤΟ EVENITY (ROMOSOZUMAB) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) γνωμοδότησε τελικά θετικά για την έγκριση του Evenity (Romosozumab) μετά από επαναξιολόγηση της αρχικής του αρνητικής απόφασης τον Ιούλιο 2019. Η ένδειξη χορήγησης είναι περιορισμένη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σοβαρή οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.

   

  Για να κατεβάσετε την απόφαση του EMA, παρακαλώ πατήστε εδώ

seractil 1016x130

Τόµος 20ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος έως Σεπτέμβριος 2021

Περιεχόμενα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Εκτίμηση της σαρκοπενίας με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας

Ο ρόλος της Λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση των ασθενών με Χρόνια Αυχεναλγία και Οσφυαλγία Μηχανικής Αιτιολογίας

Ινιοαυχενικές παράμετροι και κρανιοπροσωπική μορφολογία

Ο ρόλος των MicroRNAs στην οστεοπόρωση: μια σύντομη ανασκόπηση

 

Για να κατεβάσετε το pdf. θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο site και να μεταβείτε στο δεξί μενού στην επιλογή "Σκελετική Υγεία"

 

Σημείωση:

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο προς δημοσίευση στο περιοδικό "Σκελετική Υγεία" θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες συγγραφής που έχει εκδώσει το περιοδικό.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες συγγραφής, παρακαλώ πατήστε εδώ

Τόµος 20ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Εκτίμηση της σαρκοπενίας με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας

Κωνσταντίνα Μπισύρη, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Μαγνητική τομογραφία, Μυς, Σαρκοπενία

PDF

Ο ρόλος της Λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση των ασθενών με Χρόνια Αυχεναλγία και Οσφυαλγία Μηχανικής Αιτιολογίας

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Αυχεναλγία, Λουτροθεραπεία, Οσφυαλγία

PDF

Ινιοαυχενικές παράμετροι και κρανιοπροσωπική μορφολογία

Ισιδώρα Χριστοπούλου, Χρήστος Ζαφείρης, Aπόστολος Ι. Τσολάκης, Ισμήνη Δοντά

Λέξεις κλειδιά: Ανατομικές παραλλαγές των αυχενικών σπονδύλων, Mορφολογικές παραλλαγές των αυχενικών σπονδύλων, Kρανιοαυχενική στάση, Kρανιοπροσωπική μορφολογία, Kρανιοπροσωπική ανάπτυξη

PDF

Ο ρόλος των MicroRNAs στην οστεοπόρωση: μια σύντομη ανασκόπηση

Δέσποινα Μησιάκα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: microRNA, Οστεοπόρωση, Οστεοβλάστες, Οστεοκλάστες

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 20ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Η επίδραση της μεταβολικής οξέωσης στα μεταβολικά νοσήματα των οστών σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση

Ειρήνη Ευαγγέλου, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Μεταβολική οξέωση, Νεφρική οστεοδυστροφία, Οξεοβασική ισορροπία, Χρόνια νεφρική νόσος

PDF

Ο ρόλος της λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση της Ινομυαλγίας

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Ινομυαλγία, Λουτροθεραπεία, Μυοσκελετικός πόνος

PDF

Ο ρόλος των εξωσωμάτων στη διαμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος κατά την άσκηση

Επαμεινώνδας Σακελλαρίδης, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Εξώσωμα, Άσκηση, Οστεοκλάστη, Οστεοβλάστης, Οστική ανακατασκευή

PDF

 Διαγνωστικές μέθοδοι της οστεοπενίας με τη χρήση του ορθοπαντογραφήματος

Βασίλειος Μήτσης, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Ακτινογραφία, Διάγνωση, Ορθοπαντομογράφημα, Οστεοπενία, Πανοραμική

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 20ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος της σαρκοπενίας, της καχεξίας και της αδυναμίας/ευπάθειας (Frailty) στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ιωάννης – Ελευθέριος Διονυσιώτης

Λέξεις κλειδιά: Ευπάθεια, Καχεξία, Ρευματικές παθήσεις, Σαρκοπενία

PDF

Κλινική - ακτινολογική αναντιστοιχία σε κλειστή κάκωση νωτιαίου μυελού 

Κωνσταντίνα Μπισύρη, Μαριλένα Δομάζου, Μαργιαλένα Μανωλά, Μαρία Στάθη, Ιωάννης Ηλιάκης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Κλειστή κάκωση, Μαγνητική τομογραφία, Νωτιαίος μυελός

PDF

Ατελής οδοντογένεση: νεότερα δεδομένα

Ευθυμία Τσουκαλά, Γεώργιος Ι. Λάμπρου, Απόστολος Τσολάκης

Λέξεις κλειδιά: Αδαμαντινογένεση, Ατελής Οδοντογένεση, Οδοντινογένεση, Οστεογένεση

PDF

Εκτίμηση της οστεοπενίας των γνάθων: τα αποτελέσματα της μελέτης ΟSTEODENT 

Ιωσηφίνα Θεοδώρου, Ευθυμία Τσουκαλά, Γεωργία Χοχτούλα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: «Μη-φαρμακευτική παρέμβαση», Φυσικοθεραπεία, Οστεοπορωτικός πόνος, Ηλεκτροθεραπεία, Μεταβολικά νοσήματα των οστών

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 19ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Πολυφαρμακία και πτώσεις

Χριστιάνα Ζήδρου

Λέξεις κλειδιά: Επανειλημμένες πτώσεις, Ηλικιωμένοι ενήλικες, Πολυφαρμακία, Φάρμακα

PDF

Οστεονέκρωση γνάθου προκαλούμενη από φάρμακα: Πρόληψη, Θεραπεία, Πρόγνωση

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Ακτινοθεραπεία, Αναστολείς τυροσινικής κινάσης, Αντι-TNFα θεραπεία, Οστεονέκρωση γνάθου

PDF

Ο ρόλος των διφωσφονικών στην επιτυχία και την επιβιωσιμότητα των οδοντικών εμφυτευμάτων – δράση στην οστεοενσωμάτωση

Θεόδωρος Τσικούρης

Λέξεις κλειδιά: ΚΑποτυχία οδοντικών εμφυτευμάτων, Διφωσφονικά, Επιβιωσιμότητα οδοντικών εμφυτευμάτων, Οδοντικά εμφυτεύματα, Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα

PDF

Ιδιοπαθής σκολίωση παίδων και εφήβων: Βραχεία ανασκόπηση με επικέντρωση στα
ακτινολογικά ευρήματα

Κωνσταντίνα Μπισύρη, Μαριλένα Δομάζου, Ιωάννης Βισβάρδης, Μαργιαλένα Μανωλά, Στέφανος Μπουρλιός, Ευαγγελία Χριστάκη, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Απλή ακτινογραφία, Γωνία Cobb, Ιδιοπαθής σκολίωση, Σπονδυλική στήλη

PDF

Επικοινωνία ασθενούς και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κατά την ακτινοδιαγνωστική
διαδικασία

Καλλιόπη Αλαμανιώτη, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Ακτινολογία, Ασθενής, Επικοινωνία, Ιατρός, Νοσηλευτικό προσωπικό

 PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 19ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος της λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου, Ευστράτιος Καραθανάσης

Λέξεις κλειδιά: Λασποθεραπεία (mud therapy), Λουτροθεραπεία (balneotherapy), Οστεοαρθρίτιδα, Υδροθεραπεία

PDF

Οδοντιατρικά προβλήματα στον παιδιατρικό ογκολογικό ασθενή

Γεωργία Χοχτούλα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Ακτινοθεραπεία, Οστεονέκρωση, Παιδικός καρκίνος, Πολυτερηδονισμός, Χημειοθεραπεία

PDF

Οστεονέκρωση γνάθου προκαλούμενη από φάρμακα: Παθογένεια, Παράγοντες κινδύνου

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Κόκκυγας, Κοκκυγοδυνία, Παγοθεραπεία, Πόνος, Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση

PDF

Σαρκοπενική παχυσαρκία

Μαγδαληνή Α. Νικολάου, Δημήτριος Νικολάου

Λέξεις κλειδιά: Παχυσαρκία, Σαρκοπενία, Σαρκοπενική Παχυσαρκία

PDF

Μη κωδικά (non-coding) μόρια RNA στον οστικό μεταβολισμό

Κριστίνα Έλενα Ατουντορέϊ, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: lncRNA, ncRNA, Οστεοβλαστογένεση, Οστεοκλαστογένεση

 PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 19ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Οστεονέκρωση γνάθου προκαλούμενη από φάρμακα: Επιδημιολογία, Κλινική Εικόνα & Διάγνωση

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Aντι-TNFα θεραπεία, Adalimumab, Anti-CTLA-4, Etanercept, Infliximab

PDF

Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική στην Ορθογηριατρική

Αναστασία Μαργιούλα, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Γηριατρικές παθήσεις, Νοσηλευτική πρακτική, Ορθογηριατρική, Πρωτοβάθμια περίθαλψη

PDF

Κοκκυγοδυνία και φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Αναστασία Γαλάτη

Λέξεις κλειδιά: Κόκκυγας, Κοκκυγοδυνία, Παγοθεραπεία, Πόνος, Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση

PDF

Ο ρόλος της βιταμίνης D στην ανάπτυξη και εξέλιξη της πρωτοπαθούς οστεοαρθρίτιδας

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Νικόλαος Λοϊζίδης

Λέξεις κλειδιά: Αρθροπλαστική, Βιταμίνη D, Οστεοαρθρίτιδα, Συμπλήρωμα βιταμίνης D, Υποδοχείς βιταμίνης D

PDF

Επίδραση της χορήγησης διφωσφονικών στην οστεοαρθρίτιδα

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Νικόλαος Λοϊζίδης

Λέξεις κλειδιά: Αλενδρονάτη, Ετιδρονάτη, Ζολεδρονικό οξύ, Παμιδρονάτη, Ριζεδρονάτη

 PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 19ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

 Χρόνια Υποτροπιάζουσα Πολυεστιακή Οστεομυελίτιδα

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Κολχικίνη, Diffusion-weighted imaging, Infliximab, Etanercept, Tocilizumab

PDF

Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάλυσης των πεπερασμένων στοιχείων (FEA) στα οστά με τη βοήθεια της ποσοτικής αξονικής τομογραφίας (QCT)

Ηλίας Ροτζιώκος

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, Κάταγμα ισχίου, Κάταγμα σπονδύλων, Κίνδυνος κατάγματος, Οστεοπόρωση

PDF

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του πετάλου των στροφέων

Χρυσοβαλάντης Τσικρικάς

Λέξεις κλειδιά: Ασβεστοποιός τενοντίτιδα, Ασβέστωμα, Δυσκαμψία, Θεραπεία, Πέταλο στροφέων, Πόνος Ωμου

PDF

Υπολογισμός του καταγματικού κινδύνου σε Ελληνικό πληθυσμό με τη χρήση του ‘FRAX’,
και η νοσηλευτική παρέμβαση

Μαρίνα Μπουτσούκου

Λέξεις κλειδιά: FRAX, Οστεοπόρωση, Καταγματικός κίνδυνος, Ελληνικός πληθυσμός, Νοσηλευτική παρέμβαση

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 18ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος του µικροβιώµατος στην οστεοαρθρίτιδα και την ουρική αρθρίτιδα

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Μικροβίωμα, Oστεοαρθρίτιδα, Προβιοτικά, Πρεβιοτικά, Ουρική αρθρίτιδα

PDF

Μεταβολικά νοσήµατα των οστών και παρεντερική σίτιση στον παιδιατρικό ασθενή: η νοσηλευτική προσέγγιση

Σταυρούλα Π. Παπαναστασίου, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Παιδιατρική, Παρεντερική, Διατροφική, Μεταβολική, Οστική ασθένεια

PDF

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για οστεοπορωτικού τύπου κάταγµα

Πολυχρόνης Παρασκευάς, Ελένη Γκόβα

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Παράγοντες κινδύνου, Κατάγματα, Πτώσεις

PDF

Διαγνωστικοί μέθοδοι για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της σαρκοπενίας

Ελένη Γιουτλάκη

Λέξεις κλειδιά: Σαρκοπενία, Μαγνητική τομογραφία, Δείκτης μάζας σώματος, Πολυπαραγοντικό νόσημα, Αξονική τομογραφία

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 18ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Ιδρύµατος Οστεοπόρωσης, 13-15 Σεπτεµβρίου 2019, Ξενοδοχείο Valis, Βόλος (Προφορικές Ανακοινώσεις & E-Posters)

PDF

 Ο ρόλος της µικροβιακής χλωρίδας σε νοσήµατα του συνδετικού ιστού

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Μικροβίωμα, Μικροβιακή χλωρίδα, Δυστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Πρωτοπαθές σύνδρομο Sjögren, Προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα, Αγγειίτιδες

PDF

 Η σχέση της οστεοπόρωσης και της ευπάθειας σε ηλικιωµένους

Χριστιάνα Ζήδρου, Άρτεμις Καπετάνου

Λέξεις κλειδιά: Γήρανση, Γηριατρική, Ευπάθεια, Οστεοπόρωση, Οστεοπορωτικά κατάγματα

PDF

Εκδηλώσεις της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το µυοσκελετικό σύστηµα

Λάζαρος Γαλανόπουλος, Νικόλαος Γαλανόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Κατάχρηση ουσιών, Κατάχρηση φαρμάκων, Αρθρίτιδα, Μυοπάθεια, Μυοσίτιδα, Οστεοπενία, Οστεοπόρωση, Οστεομυελίτιδα, Οστεονέκρωση

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 18ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήµατος (ΕΕΠΜΣ)
40 χρόνια Εκπαίδευσης και ‘Ερευνας

Γεώργιος Π. Λυρίτης

PDF

Μικροβιακή χλωρίδα και Φλεγµονώδεις Αρθροπάθειες

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Μικροβίωμα, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική (αγκυλωτική) σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα, Εντεροπαθητική αρθροπάθεια, Προβιοτικά, Πρεβιοτικά

PDF

Oι επιδράσεις της γήρανσης στα εµβιοµηχανικά χαρακτηριστικά της βάδισης σε υγιείς ηλικιωµένους και ο κίνδυνος πτώσης

Παύλος Μόρφης, Κώστας Σταθόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Γήρανση, Ηλικιωμένοι, Πτώσεις, Τρισδιάστατη (3D) ανάλυση βάδισης, Εμβιομηχανικά δεδομένα

PDF

Οι περιορισµοί της DXA σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο ή/και µε µεταµόσχευση νεφρού

Ελένη Θεοδωροπούλου

Λέξεις κλειδιά: Mέθοδος DXA, Nεφρική οστική νόσος, Mεταμόσχευση νεφρού

PDF

Σκολίωση ενηλίκων

Ιωάννης Ήτουνας

Λέξεις κλειδιά: Σπονδυλική στήλη, Σκολίωση, Γωνία Cobb

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 18ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος της µικροβιακής χλωρίδας και των προβιοτικών στο οστό

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Οστική μάζα, Μικροβιακή χλωρίδα, Μικροβίωμα, Προβιοτικά, Πρεβιοτικά, Συμβιωτικά

PDF

Φάρµακα που επηρεάζουν την οστεοενσωµάτωση

Χριστιάνα Ζήδρου

Λέξεις κλειδιά: Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, Νεότερα αντιπηκτικά, Στατίνες, Διφωσφονικά, Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη

PDF

Παγωµένος Ώµος: Ανασκόπηση των κλινικοεργαστηριακών ευρηµάτων της αινιγµατικής αυτής νόσου

Μαριλένα Δομάζου, Αικατερίνη Καλαντώνη, Ιωάννης Δρίνης, Ευάγγελος Ντίτσιας, Ευαγγελία Χριστάκη, Πρόδρομος Κοσμίδης, Κων/νος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Ώμος, Συμφυτική Θυλακίτιδα, Μαγνητική Τομογραφία

PDF

«Μη-φαρµακευτική» θεραπεία του οστεοπορωτικού πόνου

Έλενα Σαμσσούρα

Λέξεις κλειδιά: «Μη-φαρμακευτική παρέμβαση», Φυσικοθεραπεία, Οστεοπορωτικός πόνος, Ηλεκτροθεραπεία, Μεταβολικά νοσήματα των οστών

PDF

Αντιµετώπιση του Οστεοπορωτικού πόνου µε βελονισµό  

Ελισσάβετ Παπανικολάου

Λέξεις κλειδιά: «Bελονισμός, Θεωρία ‘Qi’, Έκλυση ουσιών, Οστεοπόρωση, Ανακούφιση

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 17ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Οστική απώλεια και κίνδυνος κατάγµατος σε ΗIV θετικά άτοµα στην εποχή της συνδυασµένης αντιρετροϊκής αγωγής

Άρτεμις Κολυνού, Μαρία Γιαβροπούλου, Λεμονιά Σκούρα, Συμεών Μεταλλίδης, Δημήτρης Χατζηδημητρίου

Λέξεις κλειδιά: HIV λοίμωξη, Αντιρετροϊκή αγωγή, Καταγματικός κίνδυνος, Οστεοπενία/οστεοπόρωση HIV θετικών ατόμων

PDF

Οστική µάζα στους ασθενείς µε ηπατίτιδα C

Νικόλαος Γαλανόπουλος,Ευστράτιος Καραθανάσης

Λέξεις κλειδιά: Ηπατίτιδα C, HCV λοίμωξη, HIV/HCV λοίμωξη, Oστεοπενία, Oστεοπόρωση, Bιταμίνη D

PDF

Trabecular Bone Score/TBS και αξιολόγηση της οστεοπόρωσης

 Ελένη Γιουτλάκη, Χρήστος Μπαλτάς, Αλεξία Μπαλανίκα

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, Αreal BMD, Δείκτης TBS, Μέθοδος DXA

PDF

Ρευµατικές εκδηλώσεις στους ασθενείς µε λοίµωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ειρήνη Τερζή

Λέξεις κλειδιά: HCV λοίμωξη, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα, Ινομυαλγία, Δερματομυοσίτιδα, Συστηματικός ερυ θηματώδης λύκος, Σύνδρομο Sjogren, Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα, Οζώδης πολυαρτηριίτιδα, αντι-TNFα θεραπεία, Rituximab

PDF

H θεραπεία της επιφυσιολίσθησης της άνω µηριαίας επίφυσης

Δημήτριος Πάλλης, Δημήτριος Γεωργίου, Μαργαρίτα-Μιχαέλα Αμπαδιωτάκη, Ιωάννης Αϋφαντής, Μαρούλα Παράφορου, Σπυρίδων Χαλικιοπούλος, Σταμάτιος Παπαδάκης

Λέξεις κλειδιά: Επιφυσιολίσθηση, Άνω μηριαία επίφυση, Οστεοτομία, Προφυλακτική σταθεροποίηση


PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

 

Πρόσθιο εξάρθημα γόνατος επί εδάφους πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής και αστάθεια επιγονατίδος μετά την αναθεώρηση της ολικής

Τόµος 17ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

 Αιτιολογία της επιφυσιολίσθησης στην άνω μηριαία επίφυση

Δημήτριος Πάλλης, Ιωάννης Αϋφαντής, Δημήτριος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Ρόζης, Μαρούλα Παραφόρου, Σταμάτιος Παπαδάκης

Λέξεις κλειδιά: Επιφυσιολίσθηση, Ορμονικές Διαταραχές, Άνω Μηριαία Επίφυση, Αυξητικός Χόνδρος, Ζώνη Υπερτροφίας

PDF

Οστεοπόρωση και οστεοπορωτικά κατάγματα στους ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Άννα Χριστοφορίδου

Λέξεις κλειδιά: HIV-Λοίμωξη, Σύνδρομο Της Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας, Aids, Οστεοπορωτικά Κατάγματα, Υψηλής Δραστικότητας Αντιρετροϊκή Θεραπεία, Αλενδρονάτη, Ζολενδρονικό Οξύ, Ροβουστατίνη

PDF

Επιλογή της σκελετικής περιοχής για την εκτίμηση της οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο DXA

Τατιάνα Θέμελη-Πανταζή

Λέξεις κλειδιά:Οστεοπόρωση, Μέθοδος DXA, Σημεία μέτρησης, Τοποθέτηση ασθενούς, Μετρήσεις BMD

PDF

Οστεοπόρωση στους άνδρες

Συμεών Ναούμ

Λέξεις κλειδιά: Ανδρική Οστεοπόρωση, Υπογοναδισμός, Κίνδυνος Κατάγματος, Θεραπεία Οστεοπόρωσης

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

 

Πρόσθιο εξάρθημα γόνατος επί εδάφους πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής και αστάθεια επιγονατίδος μετά την αναθεώρηση της ολικής

Τόµος 17ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Οι κιρκάδιοι ρυθμοί στα αδενώματα των επινεφριδίων δεν συνδέονται με την παρουσία οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης

Κωνσταντίνος Κατσούλης, Δημήτριος Ιωαννίδης, Γεώργιος Καραγεώργος, Τζαβάρα Ιωάννα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπενία, Οστεοπόρωση, Αδένωμα, Κορτιζόλη, Κιρκάδιος Ρυθμός

PDF

Χρωμοσωμικές συσχετίσεις στη γονιδιακή έκφραση νεοπλασμάτων μεσοδερμικής προέλευσης: ραβδομυοσάρκωμα

Βικτώρια Παπαδημητρίου

Λέξεις κλειδιά: Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, Μεσόδερμα, Μικροσυστοιχίες, Ραβδομυοσάρκωμα, Χρωμοσωμικές Συσχετίσεις

PDF

Βιταμίνη D στους ασθενείς με HIV λοίμωξη

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Άννα Χριστοφορίδου

Λέξεις κλειδιά: HIV λοίμωξη, Bιταμίνη D, Aντιρετροϊκή θεραπεία, Aλενδρονάτη

PDF

Επιδράσεις συστηματικών και τοπικών κορτικοστεροειδών στα οστά

Συμεών Ναούμ

Λέξεις κλειδιά: Κορτικοστεροειδή, Οστό, Επιδράσεις Κορτικοστεροειδών, Κατάγμα, Οστεοπόρωση

PDF

Απώτερες σκελετικές επιπτώσεις εξαιτίας του υποσιτισμού και της λιμοκτονίας

Παναγιώτης Γιαβόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Υποσιτισμός, Λιμοκτονία, Πείνα, Οστεοπόρωση


PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

 

Πρόσθιο εξάρθημα γόνατος επί εδάφους πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής και αστάθεια επιγονατίδος μετά την αναθεώρηση της ολικής