• 2019: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΙΟΣ

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  Το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης θα διεξαχθεί 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2019, στο Valis Hotel στην Αγριά Βόλου. Εξαιρετικό συγκρότημα με συνεδριακούς χώρους δίπλα στη θάλασσα, εύκολα προσπελάσιμο. Κρατείστε την ημερομηνία και προγραμματίσθε την ενεργό συμμετοχή σας.

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  Το καθιερωμένο Επιστημονικό Σεμινάριο του ΕΛ.Ι.ΟΣ. στη Θεσσαλονίκη, θα διεξαχθεί 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2019 στο Mediterranean Palace Hotel.

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

  Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους θα πραγματοποιηθεί επιστημονική εκδήλωση του ΕΛ.Ι.ΟΣ. σε συνεργασία με την Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης Ο.Τ.Ε.Μ.Α.Θ. ή άλλη συναφή εταιρεία με εστιασμένο κύριο θέμα. Για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης αυτής θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

 • ΚΑΛΑ ΝΕA ΓΙΑ ΤΟ ROMOSOZUMAB

  An FDA advisory panel on Wednesday voted 18-1 that the benefits of Amgen and UCB's monthly injection Evenity (romosozumab) outweigh its risks for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women at high risk for fracture. Two members of the panel voted in favour of the sclerostin inhibitor, but proposed approving it for a different indication. The committee also raised concerns of potential cardiovascular risks linked to Evenity, which FDA staff reviewers earlier this week had cited as the main reason for convening the advisory panel meeting.  In 2017, the agency issued a complete response letter to the companies regarding their submission of Evenity, asking them to include efficacy and safety data from the Phase III ARCH study in their filing. In the trial, Evenity was associated with a higher rate of serious cardiovascular adverse events than Merck & Co.'s Fosamax (alendronate). Amgen and UCB resubmitted their filing seeking approval of Evenity to the FDA last July. Still, despite the panel vote backing approval, some panellists again expressed concerns about the drug's cardiovascular risks. "I don't think we've adequately characterised cardiovascular safety," said Pamela Shaw, who voted in favour of approval for Evenity. She added "I don't know the perfect solution, but relying on observational data only post approval, I don't think, will help us answer this reliably. My vote is relying on a high-quality post-marketing study."  Evenity was approved earlier this month for the treatment of osteoporosis in patients at high risk of fracture in Japan, where the therapy is jointly marketed by Astellas.

   

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΒΑΣ

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ <Θ.ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ>
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

seractil 1016x130

Συσχέτιση ανάμεσα στην υπονατριαιμία, στην οστεοπόρωση και το κάταγμα: Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση

Η υπονατριαιμία είναι η πιο συχνά παρατηρούμενη ηλεκτρολυτική διαταραχή. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η διαταραχή αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με την οστεοπόρωση και το κάταγμα.

Παραμένει, όμως, αδιευκρίνιστο το γεγονός εάν σχετίζεται άμεσα ή αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη άλλων αιτιών.

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν να αναζητηθεί τυχόν συσχέτιση της οστεοπόρωσης ή του κατάγματος με την υπονατριαιμία. Κριτήριο εισαγωγής ήταν τα δημοσιευμένα άρθρα να αφορούν την αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας, του κινδύνου ή του επιπολασμού της οστεοπόρωσης ή κατάγματος σε ασθενείς με υπονατριαιμία. Τα άρθρα αναζητήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE και EMBASE από τον Οκτώμβριο του 2015.

Η μετα-ανάλυση διεξήχθη χρησιμοποιώντας το μοντέλο τυχαίων επιδράσεων μεταξύ ασθενών με υπονατριαιμία και ομάδας ελέγχου με φυσιολογικό νάτριο ορού. Υπολογίστηκε η μέση διαφορά στην BMD, ο λόγος κινδύνων (hazard ratio, HR) και ο λόγος σχετικών πιθανοτήτων (odds ratio, OR) των καταγμάτων και της οστεοπόρωσης. Επίσης, παράγοντες που πιθανώς να προβλέπουν τις συσχετίσεις αυτές αξιολογήθηκαν σε υποομάδες μέσω μετα-παλινδρόµησης (meta-regression).

Από τα 29 πλήρη άρθρα, 15 μελέτες παρατήρησης με 212.889 συμμετέχοντες ικανοποίησαν τα κριτήρια εισαγωγης. 12 μελέτες τελικά συμπεριλήφθησαν στη μετα-ανάλυση. Υπήρχε σημαντική συσχέτιση του καταγματος και της οστεοπόρωης σε ασθενείς με υπονατριαιμία με OR = 1.99 (95% CI: 1.50-2.63) στις μελέτες που ανέφεραν τον OR, και αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα με HR=1.62 (95% CI: 1.28-2.05, P<0.001) στις μελέτες που ανέφεραν το HR.

Συμπερασματικά, η υπονατριαιμία φαίνεται να συσχετίζεται σημαντικά με την οστεοπόρωση και το κάταγμα. Επιπλέον, όμως, προοπτικες μελέτες που αξιολογούν την οστεοπόρωση και τη μείωση του καταγματικού κινδύνου μετά τη διόρθωση της υπονατριαιμίας θα πρέπει να διεξαχθούν.

 

Πηγή:

Upala S, Sanguankeo A. Association Between Hyponatremia, Osteoporosis and Fracture: a Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Feb 25:jc20154228. [Epub ahead of print]