• 2019: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΙΟΣ

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  Το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης θα διεξαχθεί 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2019, στο Valis Hotel στην Αγριά Βόλου. Εξαιρετικό συγκρότημα με συνεδριακούς χώρους δίπλα στη θάλασσα, εύκολα προσπελάσιμο. Κρατείστε την ημερομηνία και προγραμματίσθε την ενεργό συμμετοχή σας.

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  Το καθιερωμένο Επιστημονικό Σεμινάριο του ΕΛ.Ι.ΟΣ. στη Θεσσαλονίκη, θα διεξαχθεί 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2019 στο Mediterranean Palace Hotel.

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

  Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους θα πραγματοποιηθεί επιστημονική εκδήλωση του ΕΛ.Ι.ΟΣ. σε συνεργασία με την Ορθοπαιδική & Τραυματολογική Εταιρεία Μακεδονίας Θράκης Ο.Τ.Ε.Μ.Α.Θ. ή άλλη συναφή εταιρεία με εστιασμένο κύριο θέμα. Για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της εκδήλωσης αυτής θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

 • ΚΑΛΑ ΝΕA ΓΙΑ ΤΟ ROMOSOZUMAB

  An FDA advisory panel on Wednesday voted 18-1 that the benefits of Amgen and UCB's monthly injection Evenity (romosozumab) outweigh its risks for the treatment of osteoporosis in postmenopausal women at high risk for fracture. Two members of the panel voted in favour of the sclerostin inhibitor, but proposed approving it for a different indication. The committee also raised concerns of potential cardiovascular risks linked to Evenity, which FDA staff reviewers earlier this week had cited as the main reason for convening the advisory panel meeting.  In 2017, the agency issued a complete response letter to the companies regarding their submission of Evenity, asking them to include efficacy and safety data from the Phase III ARCH study in their filing. In the trial, Evenity was associated with a higher rate of serious cardiovascular adverse events than Merck & Co.'s Fosamax (alendronate). Amgen and UCB resubmitted their filing seeking approval of Evenity to the FDA last July. Still, despite the panel vote backing approval, some panellists again expressed concerns about the drug's cardiovascular risks. "I don't think we've adequately characterised cardiovascular safety," said Pamela Shaw, who voted in favour of approval for Evenity. She added "I don't know the perfect solution, but relying on observational data only post approval, I don't think, will help us answer this reliably. My vote is relying on a high-quality post-marketing study."  Evenity was approved earlier this month for the treatment of osteoporosis in patients at high risk of fracture in Japan, where the therapy is jointly marketed by Astellas.

   

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΒΑΣ

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ <Θ.ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ>
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

seractil 1016x130

Σημαντική σύνδεση οστεονέκρωσης και μικρής διάρκειας και χαμηλής δόσης από του στόματος κορτικοειδών

Παρόλο που η συσχέτιση μεταξύ μακροχρόνιας, υψηλής δόσης κορτικοστεροειδών και οστεονέκρωσης είναι γνωστή, η επίπτωση της οστεονέκρωσης σε περιπτώσεις χρήσης στεροειδών μικρής διάρκειας και δόσης δεν έχει μελετηθεί σε μεγάλο πληθυσμό.

Μικρή αλλά στατιστικά σηματική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της οστεονέκρωσης και της μικρής σε διάρκεια, χαμηλής δόσης από τους στόματος κορτικοστεροειδών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν μέσω μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεδομένα 24.533.880 ασθενών, οι οποίοι είχαν λάβει μονή ή πολλαπλή δόση μεθυλοπρεδνιζολόνης. Ασθενείς με ιστορικό οστεονέκρωσης ή προηγούμενη χρήση κορτικοστεροειδών αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Στη συνέχεια σύγκριναν την επίπτωση της οστεονέκρωσης στους ασθενείς που είχαν λάβει μεθυλοπρεδνιζολόνη με αυτούς δεν είχαν λάβει ποτέ.

Μικρής διάρκειας και χαμηλής δόσης από τους στόματος κορτικοστεροειδών μπορεί να σχετίζεται με μικρή αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση της επίπτωσης της οστεονέκρωσης συγκρινόμενη με ασθενείς που δεν είχαν λάβει ποτέ στεροειδή.

Από τους 98.390 ασθενείς που είχαν λάβει μονή δόση μεθυλοπρεδνιζολόνης, 130 διαγνώστηκαν με οστεονέκρωση με ρυθμό επίπτωσης 0.132%. Ασθενείς που είχαν λάβει δύο ή περισσότερες δόσεις μεθυλοπρεδνιζολόνης είχαν ρυθμό επίπτωσης 0.230%. Συγκρίνοντας τους με την ομάδα ελέγχου, που είχε ρυθμό επίπτωσης οστεονέκρωσης 0.083%, ασθενείς με συνταγές μονής δόσης μεθυλοπρεδνιζολόνης εμφάνιζαν σχετικό κίνδυνο 1.591 για εμφάνιση οστεονέκρωσης ενώ στους ασθενείς που είχαν λάβει διπλή ή μεγαλύτερη δόση μεθυλοπρεδνιζολόνης ο σχετικός κίνδυνος ήταν 2.763. Η διαφορά αυτή ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στατιστικά σημαντική (P<0.001).

Οι γυναίκες που είχαν λάβει πολλαπλή δόση μεθυλοπρεδνιζολόνης και δεν είχαν ιστορικό οστεονέκρωσης καθώς και δεν είχαν προηγούμενη χρήση στεροειδών εμφάνιζαν την υψηλότερη επίπτωση οστεονέκρωσης (0.247%; RR: 3.094) όταν συγκρίθηκαν με τις γυναίκες της ομάδας ελέγχου.

 

Πηγή:

Matthew F. Dilisio (2014) Osteonecrosis Following Short-term, Low-dose Oral Corticosteroids: A Population-based Study of 24 Million Patients. Orthopedics 37(7):e631-e636.