• ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ EMA ΓΙΑ ΤΟ EVENITY (ROMOSOZUMAB) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) γνωμοδότησε τελικά θετικά για την έγκριση του Evenity (Romosozumab) μετά από επαναξιολόγηση της αρχικής του αρνητικής απόφασης τον Ιούλιο 2019. Η ένδειξη χορήγησης είναι περιορισμένη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σοβαρή οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.

   

  Για να κατεβάσετε την απόφαση του EMA, παρακαλώ πατήστε εδώ

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  Με αφορμή γραπτού ερωτήματος του συναδέλφου ορθοπαιδικού Κου Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και πολλών άλλων συναδέλφων καθώς και προφορικών διευκρινιστικών ερωτημάτων, το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΕΛ.Ι.ΟΣ.) που αποβλέπει στην καλύτερη αντιμετώπιση των Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και στηριζόμενο πάντα μόνο σε επιστημονικά κριτήρια βάσει των διεθνών και ελληνικών οδηγιών (ΕΛ.Ι.ΟΣ., Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.), προσκαλεί και ενθαρρύνει τα μέλη του και όλους τους επιστήμονες με ενασχόληση στο μεταβολισμό των οστών να απευθύνονται στο ΕΛΙΟΣ, τόσο για τους επιστημονικούς προβληματισμούς σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των νοσημάτων, όσο και για θέματα που άπτονται σε καθημερινά ζητήματα και στην καθημερινή γενική πρακτική.

   

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΙΟΣ

  Γεώργιος Καπετάνος

  Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ

  Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ

 • FDA Approves Evenity

  April 9, 2019 

  The U.S. Food and Drug Administration today approved Evenity (romosozumab-aqqg) to treat osteoporosis in postmenopausal women at high risk of breaking a bone (fracture). These are women with a history of osteoporotic fracture or multiple risk factors for fracture, or those who have failed or are intolerant to other osteoporosis therapies.

  More than 10 million people in the U.S. have osteoporosis, which is most common in women who have gone through menopause. People with osteoporosis have weakened bones that are more likely to fracture.

  “Today’s approval provides women with postmenopausal osteoporosis who are at high risk of fracture with a new treatment that will reduce this risk,” said Hylton V. Joffe, M.D, M.M.Sc., director of the Center for Drug Evaluation and Research’s Division of Bone, Reproductive and Urologic Products. “But Evenity may increase the risk of heart attack, stroke and cardiovascular death so it’s important to carefully select patients for this therapy, which includes avoiding use in patients who have had a heart attack or stroke within the previous year.”

  Evenity is a monoclonal antibody that blocks the effects of the protein sclerostin and works mainly by increasing new bone formation. One dose of Evenity consists of two injections, one immediately following the other, given once a month by a health care professional. The bone forming effect of Evenity wanes after 12 doses so more than 12 doses should not be used. If osteoporosis therapy is needed after the 12 doses, patients should begin an osteoporosis treatment that reduces bone breakdown.

  The safety and efficacy of Evenity were demonstrated in two clinical trials involving a total of more than 11,000 women with postmenopausal osteoporosis. In the first trial, one year of treatment with Evenity lowered the risk of a new fracture in the spine (vertebral fracture) by 73% compared to placebo. This benefit was maintained over the second year of the trial when Evenity was followed by one year of denosumab (another osteoporosis therapy) compared to placebo followed by denosumab. In the second trial, one year of treatment with Evenity followed by one year of alendronate (another osteoporosis therapy) reduced the risk of a new vertebral fracture by 50% compared to two years of alendronate alone. Evenity followed by alendronate also reduced the risk of fractures in other bones (nonvertebral fractures) compared to alendronate alone.

  Evenity increased the risk of cardiovascular death, heart attack and stroke in the alendronate trial, but not in the placebo trial. Therefore, Evenity contains a boxed warning on its labeling stating that it may increase the risk of heart attack, stroke and cardiovascular death and should not be used in patients who have had a heart attack or stroke within the previous year. Health care professionals should also consider whether the benefits of Evenity outweigh its risks in those with other risk factors for heart disease and should discontinue Evenity in any patient who experiences a heart attack or stroke during treatment.

  Common side effects of Evenity included joint pain and headache. Injection site reactions were also observed.

  The FDA granted the approval of Evenity to Amgen.

  Source: FDA

seractil 1016x130

Η Κάθαρση κρεατινίνης θεωρείται ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου πτώσεων και οστεοπορωτικών καταγμάτων

Με την πάροδο της ηλικίας παρατηρείται βαθμιαία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Η εκτίμηση αποκλειστικά και μόνο της συγκέντρωσης της κρεατινίνης στο πλάσμα οδηγεί σε υπερεκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας. Προς αποφυγή λοιπόν πιθανής λανθασμένης αξιολόγησης συνιστάται ο υπολογισμός της κάθαρσης της κρεατινίνης, που αποτελεί και τον πιο αξιόπιστο δείκτη GFR και ειδικότερα σε περιπτώσεις ατόμων τρίτης ηλικίας.

Σχεδόν το 25% των ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών εμφανίζουν τιμή κάθαρσης κρεατινίνης μικρότερη των 60 ml/min και χαρακτηρίζονται ως πάσχοντες από χρόνια νεφρική νόσο (σύμφωνα με τον ορισμό του National kidney Foundation). Ωστόσο, αδιάγνωστοι παραμένουν πολλοί πάσχοντες λόγω μη σωστής εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας, ιδίως όταν αυτή εκτιμάται μέσω της συγκέντρωσης και μόνο της κρεατινινης ορού.

 Μελέτη παρατήρησης που διεξήχθη σε 5.313 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία λάμβαναν αντιοστεοπορωτική αγωγή κατέληξε στα εξής αποτελέσματα:

 

 • Σε τιμή κάθαρσης κρεατινίνης χαμηλότερη από 65 ml/min, αυξάνεται το ποσοστό επικινδυνότητας για πτώσεις (κατά 17.6%), για κατάγματα σπονδυλικής στήλης (κατά 5.8%), ισχίου (κατά 4.1%) και κερκίδας (κατά 3.3%).

 

 • Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας θεραπείας με κορτικοστεροειδή ή αντιπηκτικά, η συστηματική χρήση των οποίων αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση, και παρουσία χαμηλής τιμής κάθαρσης κρεατινίνης αυξάνεται ακόμη περισσότερο η συχνότητα των πτώσεων και του καταγματικού κινδύνου.

 

Πιθανή εξήγηση των παρατηρήσεων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι η προοδευτική μείωση της νεφρικής λειτουργίας που παρατηρείται είτε λόγω αύξησης της ηλικίας, είτε λόγω φαρμακευτικών παρεμβάσεων (όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις θεραπειών με ανοσοκατασταλτικά ή γλυκοκορτικοστεροειδή) ή ακόμα και σε χρόνιες φλεγμονώδης παθήσεις, αντανακλάται άμεσα στις μεταβολές της τιμής της κάθαρσης κρεατινίνης. Η χαμηλή τιμή της κάθαρσης κρεατινίνης επηρεάζει άμεσα την μεταροπή της 25-(OH)-D3 (καλσιδιόλη) στην μεταβολικά ενεργή μορφή της βιταμίνης D, την 1,25-(OH)2-D3 (καλσιτριόλη).

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε τιμές κάθαρσης κρεατινίνης κάτω από το όριο των 65 ml/min φαίνεται να καταστέλλεται η υδροξυλίωση της 25-(OH)-D3 στους νεφρούς λόγω μείωσης της ενεργότητας του ενζύμου 1α–υδροξυλάση. Επακόλουθες διαταραχές της συγκέντρωσης της βιταμίνης D στο πλάσμα επιδρούν αρνητικά στην μυική ισχύ, στον νευρομυικό συντονισμό και στην ισορροπία, με άμεση συνέπεια την αύξηση του κινδύνου πτώσης και των καταγμάτων.

 

Προτεινόμενη θεραπεία οστεοπορωτικών ασθενών με τιμή κάθαρσης κρεατινίνης μικρότερη των 65 ml/min έχοντας ως στόχο την μείωση του κινδύνου πτώσης και των οστεοπορωτικών καταγμάτων αποτελούν η καλσιτριόλη και η αλφακαλσιδόλη, η μεταβολική ενεργοποίηση των οποίων επιτυγχάνεται μόνο στο ήπαρ, παρακάμπτοντας την υδροξυλίωση στους νεφρούς με αποτέλεσμα υψηλότερη συγκέντρωση της ορμόνης στο πλάσμα του αίματος. Παρουσία της ορμόνης παρατηρείται ενίσχυση της έκφρασης των υποδοχέων της βιταμίνης D (VDR) στα όργανα-στόχους όπως είναι οι μύες, τα οστά, ο εγκέφαλος, οι νευρώνες οπότε βελτιώνεται η κινητική ικανότητα των ασθενών και επάγεται η μείωση της συχνότητας των πτώσεων, παράγοντα που προδιαθέτει σε κατάγματα.          

 

 

Βιβλιογραφία:

Dukas L., Schacht E. and Stahelin H.B. In elderly men and women treated for osteoporosis a low creatinine clearance <65 ml/min is a risk factor for falls and fractures. Osteoporos.Int. 2005; 16:1683-1690.